0

Thủ tướng yêu cầu đưa cán bộ thuế nhũng nhiễu ra khỏi ngành – Kinh doanh

Tại cuộc làm việc với Tổng cục thuế ngày 9/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng hoạt động của ngành vẫn còn nhiều tồn tại và hạn chế. Theo người đứng đầu Chính phủ, yếu kém của công tác quản… Continue Reading